Takket være en 8000 kilometer vakker kystlinje og over 3000 strender, kan Spania nok en gang skryte av å være det landet i verden som har mottatt flest blå flagg.

Tittelen er en internasjonal pris som blir utdelt av Foundation for Environmental Education (FEE) til strender og havner rundt omkring i verden som oppfyller en rekke fasiliteter og miljøforhold.

I fjor var det også Spania som stakk av med førsteplassen. Da var det blå flagg på en av fem spanske strender, og ett av seks blå flagg i hele verden var plassert i Spania. Denne sommeren vil palmelandet ha totalt 669 blå flagg, som er 28 mindre enn i 2018. Dette skyldes delvis at mange strandbarer bryter kystloven og at badevannet ikke er av tilstrekkelig kvalitet.

singh1200

 

Flaggene blir delt ut for ett år av gangen, og det utføres regelmessige vannprøver og inspeksjoner for å kontrollere om hver strand oppfyller kravene. Er ikke det tilfelle, må flaggene ned.

De fleste kystområdene i Spania er smykket med blå flagg, men det er Valencia-regionen som har flest. Her ble det i år utdelt 150 blå flagg.